Виписування рецептів та відпуск з аптечних закладів наркотичних (психотропних) лікарських засобів: роз’яснення МОЗ України

Управління фармацевтичної діяльності МОЗ України повідомляє, що відповідно до п. 4.1 Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України, затвердженого наказом МОЗ України від 21.01.2010 р. № 11 лікарі закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування згідно з видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України, та відповідно до лікарських посад за наявності відповідних медичних показань зобов’язані виписувати хворим рецепти на право одержання препарату, що містить наркотичний засіб, психотропну речовину чи прекурсор у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами, на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3).
Будь-яких інших ліцензій для виписування лікарських засобів на бланку ф-3 не потрібно. Такий рецепт можна видавати на всі форми випуску (таблетки, ампули, розчини тощо) зареєстрованих в Україні наркотичних (психотропних) препаратів (у тому числі й на Морфіну гідрохлорид в ампулах).

Рецепт ф-3 додатково підписує керівник закладу охорони здоров’я або його заступник з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності — завідувач відділення, на якого покладено відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів), а також він завіряється печаткою суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з медичною практикою.

Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках ф-3, дійсні протягом 10 днів з дня виписки.

Відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється з аптечних закладів, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видану Державною службою України з контролю за наркотиками.

 • дозволено лікарям під час надання паліативної допомоги пацієнтам, у тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для 15-денного курсу лікування, та в більшій кількості, ніж та, що вказана в таблиці п. 1.22 «Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;
 • визначено гранично допустиму для відпуску кількість на 1 рецепт препарату Морфін, таблетки 5 мг;
 • збільшено термін дії спеціального рецептурного бланку ф-3 з 5 до 10 днів;
 • виключено норму стосовно необхідності відпуску наркотичних (психотропних)

лікарських засобів, що виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3, тільки з аптек та аптечних складів (баз), які розташовані в одній адміністративно-територіальній одиниці (місті, районі, області) з лікувально-профілактичним закладом, до якого прикріплені з цією метою наказом відповідного управління охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

Таким чином, за рецептом ф-3, виписаним в одній адміністративно-територіальній одиниці (місті, районі, області), можна придбати препарат в іншій адміністративно-територіальній одиниці.

За матеріалами www.moz.gov.ua

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Спеціальний рецептурний бланк ф-3: облік, знищення, відповідальні

Статті за темою

Читайте, як обліковувати, знищувати та зберігати спеціальні рецептурні бланки та хто за це повинен відповідати. Також скачайте бланки необхідних документів для обліку рецептів за формою ф-3.

Документування кожного етапу обігу наркотичних лікарських засобів у медичному закладі дає змогу і працівникам закладу, і перевіряльникам своєчасно виявити порушення. Тому правильне зберігання, знищення та заповнювання рецептурних бланків ф-3 відіграє важливу роль для обліку та формування загальної картини обігу наркотичних лікарських засобів.

Читайте: » Лечебное питание: организация в ЛПУ»

Всі питання щодо обігу наркотичних лікарських засобів та прекурсорів у медичному закладі повинні бути врегульовані локальним наказом «Про заходи щодо придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та спеціальних рецептурних бланків ф-3».

Скачайте рецептурний бланк ф-3

Читайте: » Клінічні протоколи у вітчизняній медичній практиці»

Щодо бланків ф-3 у документі важливо визначити:

 • Відповідальну за зберігання, облік та видачу рецептурних бланків ф-3 особу.
 • Список лікарів, які мають право виписувати наркотичні засоби, психотропні речовини на спеціальних рецептурних бланках ф-3.
 • Постійно діючу комісію з проведення щоквартальних інвентаризацій спеціальних рецептурних бланків ф-3.

Облік рецептурних бланків ф-3 ведуть у спеціальному журналі обліку за формою № СЗ-2, затвердженою наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності» від 11.03.1996 № 67.

Замовляючи рецептурні бланки ф-3, важливо розрахувати потребу так, щоб у закладі не було перевищено одномісячної потреби запасів. За схоронність бланків відповідають лікарі, які виписують пацієнтам рецепти за цією формою. Якщо лікар звільняється, він повинен повернути залишки рецептурних бланків в місце їх отримання.

Читайте: » Врачебная ошибка: виды, причины, наступление и освобождение врача от ответственности»

Окрім того, лікарі, які призначають наркотичні (психотропні) лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах, в тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, повинні докладно інформувати хворого або особу, яка здійснює за ним догляд, про правила поводження з такими засобами, недопущення їх використання не за медичним призначенням та видавати їм Інформаційний лист за формою, затвердженою Наказом № 494.

Функції заступника головного лікаря щодо обігу рецептурних бланків ф-3:

 • Забезпечити своєчасне виписування нового рецепта, якщо лікарем був виписаний рецепт із порушенням правил.
 • Здійснювати контроль за обігом спеціальних рецептурних бланків ф-3.

Читайте: » Аттестация врачей на присвоение и подтверждение категории»

Знищення рецептурних бланків ф-3

Локальним наказом по закладу має бути визначено порядок передачі зіпсованого рецептурного бланка відповідальній особі. Також має бути створено комісію зі знищення зіпсованих рецептурних бланків (це може бути комісія з проведення щоквартальних інвентаризацій) та затверджено порядок знищення таких документів.

Строки знищення зіпсованих рецептурних бланків законодавством не визначені. Ви можете визначити внутрішнім наказом, наприклад, проводити знищення раз на квартал, після або під час проведення інвентаризації.

Метод знищення — будь-який, що унеможливлює подальше використання бланків.

Зауважте:

Сторінки журналу пронумерувати, а журнал — прошнурувати, завірити підписом керівника та печаткою закладу.

Для виготовлення бланків ф-3 використовується папір рожевого кольору, фіксованого розміру (75 х 120 мм), з наскрізною нумерацією. Функцію контролю їх використання та обліку виконує відповідальна особа, яку окремим наказом призначає керівник лікувального закладу.

Смотрите так же:  Дамские пальчики сгущенка рецепт

Бланки рецептов: правила и формы

Статті за темою

Скачайте бланки рецептов, а также читайте важные нюансы заполнения и оформления форм этой документации, обязанности медработников, которые это делают, и правила хранения.

Лекарства и медицинские изделия выписывают на бланках рецептов, формы которых утверждены приказом Минздрава от 19.07.2005 № 360. Для общедоступных препаратов разработана форма рецептурного бланка Ф-1, а для средств с ограниченным отпуском (наркотических, психотропных ЛП) – специальная форма № 3 (ф-3).

Читайте: Утилизация медицинских отходов из пластмассы: правила, требования к таре

Бланк рецепта ф-3

Для изготовления бланков ф-3 используется бумага розового цвета, фиксированного размера (75 х 120 мм), со сквозной нумерацией. Функцию контроля их использования и учета выполняет ответственное лицо.

Форма рецептурного бланка не предусматривает нанесения любой информации (особенно рекламного характера), за исключением написания номера страхового полиса (если есть необходимость).

Торговое наименование препарата отмечают при следующих условиях:

 • отсутствует международное непатентованное название;
 • это лекарство биологического происхождения, биосимиляры;
 • отпуск препарата условиям льгот или бесплатно;
 • средство подлежит предметно-количественному учету.

Как применять лекарственное средство указывают на государственном или межнациональном языке. Использовать при этом общие фразы, например, «Внешне», «Известно» – запрещено. Необходимо полностью указать способ приема, его условия, дозу, кратность применения на протяжении суток.

Бланк рецепта нужно заполнять понятно, разборчиво чернильной или шариковой ручкой или компьютерным набором. Дополнительные пометки или указания заверяются подписью медработника, который оформляет рецепт, и врачебной печатью.

Бланк формы № 3 подписывает руководитель медучреждения или его начмед (если они отсутствуют — заведующий структурным подразделением, ответственный за назначение наркотиков и психотропных препаратов). Кроме подписи одного из указанных работников, должна быть печать учреждения.

Читайте: План работы Совета медицинских сестер: пример и рекомендации к оформлению

Бланк рецепта ф-1

На одном бланке рецептов по форме № 1 разрешено выписывать не более трех препаратов или медицинских изделий. Однако есть случаи, когда в рецепте указывается одно наименование:

 • назначение лекарств льготникам на бланке ф-1;
 • выписывание препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, государственному возмещению;
 • назначение лекарств с содержанием наркотиков или психотропных веществ по форме № 3.

На препараты, которые подлежат предметно-количественному учету, со льготным или бесплатным отпуском, не являющиеся наркотиками или психотропными средствами, нужно выписывать рецепт в двух экземплярах ф-1.

При определенных условиях (отпуск, командировка пациента) одним рецептом разрешено выписывать лекарства в необходимом для трехмесячного лечения количестве. При этом нужно учитывать нормы отпуска лекарственных препаратов.

Рецепт на бланке ф-1 действителен на протяжении одного месяца, бланк ф-3 – в течение 10 дней.

Рецепты на бланках формы № 3 будут действительны 10 дней

Приказом от 15.03.2013 г. № 203 Минздрав внес изменения в Правила выписывания рецептов и требований-заказов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Правила дополнены нормой, устанавливающей, что при предоставлении паллиативной помощи пациенту, в том числе имеющему право на бесплатное или льготное обеспечение, разрешается выписывать на одном рецептурном бланке лекарственные средства в количестве, предусмотренном для пятнадцатидневного курса лечения.

Также изменен срок действия рецепта. Установлено, что рецепты на лекарственные средства, выписанные на рецептурных бланках ф-1, действительны в течение одного месяца со дня выписки, а на специальных рецептурных бланках ф-3 — в течение десяти дней со дня выписки.

В связи с этим указано, что специальные рецептурные бланки формы № 3, напечатанные со сроком действия в течение пяти дней, действительны до полного их использования.

Рубрикатор

Форми рецептурних бланків та їх оформлення.

Наказом МОЗ України №360 від 19.07.2005 р. передбачено дві форми рецептурних бланків:

 • форма №1 (ф-1) – для виписування ЛЗ (крім наркотичних та психотроних ЛЗ у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами) та ВМП, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з оплатою 50% вартості і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку;
 • форма №3 (ф-3) – спеціальний рецептурний бланк для виписування наркотиних, психотропних лікарських засобів у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами.

Зразки рецептурних бланків затверджені в установленому чинним законодавством порядку, бланки виготовляються друкарським способом. Спеціальні рецептурні бланки ф-3 виготовляються на папері рожевого кольору з відповідними ступенями захисту (серійний номер, папір з водяними знаками), друкуються Держзнаком України та є документами суворого обліку.

На рецептурному бланку форми № 1 дозволяється виписувати не більше

трьох найменувань ЛЗ через знак «#» — (сum deo – лат. «з богом!»)

Одне найменування лікарського засобу виписується у разі:

 • призначення ЛЗ та ВМП пільговим категоріям населення на бланку рецепта ф-1;
 • виписування ЛЗ, що підлягають предметно-кількісному обліку (ПКО);
 • призначення препаратів, вартість яких підлягає державному відшкодуванню.

У разі призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів на

бланку ф-3 виписується лише одне найменування ЛЗ.

Рецепт повинен містити наступні основні (обов’язкові) реквізити:

 • кутовий штамп закладу охорони здоров’я;
 • дату виписки рецепта;
 • П.І.Б. хворого, його вік;
 • П.І.Б. лікаря;
 • найменування й кількість ЛЗ;
 • докладний спосіб застосування ЛЗ;
 • підпис й особисту печатку лікаря.

Додаткові реквізити рецептів залежать від складу ЛЗ і форми рецептурного бланка.

Я бумага

Вещь Рецепт

Рис. 32. Схема активационного процесса

при возражении на первую идею.

На рис. 32 показаны сплошными стрелками постоянно существующие связи; более толстые означают более сильные, более вероятные. Пунктирными стрелками показано распространение активации от сознавания. Осознаваемые элементы выделены жирным шрифтом и подчеркнуты. Полуосознаваемые промежуточные элементы выделены жирным шрифтом, но не подчеркнуты.

Конечно, описанные на рис. 32 схемы активационных процессов не точны. Но они не предназначены для использования в системах искусственного интеллекта и для нас достаточны. Смысл их – показать, что любая мысль рождается на структурах, уже существующих в ИОПВМВМ и только активируемых в процессе мышления! Далее я постараюсь такими подробными схемами поменьше утомлять читателя и использовать более упрощенные.

Каждая из этих идей основана на общих знаниях, но специфичных именно для размышляющего. Эти знания соответствуют его индивидуальным привычкам. Рождение каждой последующей идеи связано с рождением предыдущей. Получается пошаговое порождение цепи идей.

ИОПВМВМ до возникновения задачи

Ф1 – фрейм одежды; Ф2 – фрейм рецепта; Ф3 – фрейм паспорта

Первый шаг – формулировка «Куда был положен рецепт в кабинете врача?» генерирует во фрейме одежды первую идею – в карман рубашки.

?

Сознавание этой первой идеи запускает активационный процесс дальше и во фрейме Ф2 порождает возражение, антитезис А2 (помялся бы):

Сознавание антитезиса А2 активирует во фрейме Ф3 идею И2 о паспорте:

Смотрите так же:  Закуска на стол с чипсами

И, наконец, идея о паспорте активирует во фрейме одежды новую идею И3 — карман брюк:

Разумеется, иногда люди, особенно профессионалы, часто сталкивающиеся с нестандартными ситуациями, размышляют и по более сложным схемам. Вот один из таких примеров.

3.5. Реорганизация известной информации. Расследование Рябинина.

Рассмотрим другой пример осознаваемых размышлений, приводящих к новому пониманию проблемы и ее решению. (Материал взят в Интернете по адресу www.experiment.lv/rus/biblio/debate/3_murzalinova.htm). В отличие от рассмотренных ранее примеров по методике изобретательства, в расследовании детективной истории, описанной ниже, следователь не пользуется какими-либо специальными методиками. Пример его мышления – это пример вроде бы естественных рассуждений, но рассуждений высококвалифицированного, опытного профессионала, специализирующегося на решении сложных проблем.

Эта детективная история вкратце такова. Был совершен ряд преступлений. Главным действующим лицом в них была некая Калязина, которая арестована. Но у нее был сообщник, которого она не хочет выдавать. Следователь и пытается путем размышлений его вычислить. Вот эти размышления.

«Он знал … соучастника Калязиной можно найти умозрительно. Соучастника Калязиной не надо ловить – до него можно додуматься. Соучастник Калязиной поддается вычислению, как невидимая планета.

Но с чего начинать? Нужна изначальная мысль – пусть неясная, оборванная, пропадающая… Не мысль, а первая посылка, первый камешек, брошенный в фундамент будущего здания. Какой там камешек, какая посылка… Крошку бы, крупицу бы, молекулу бы информации о соучастнике.

Она есть, молекула. Соучастник Калязиной – немолодой мужчина. Это доказано. На цистерну с молоком забирался мужчина, под видом страхового агента приходил мужчина. Молекула информации. Тоже неплохо: отпали мужчины молодые, отпали дети и женщины». Разберем это начало размышлений подробно. (В дальнейшем размышления так подробно больше не анализируются потому, что они сходны).

Комментарии. Что происходит в этом отрывке размышлений? Рябинин вспоминает то, что уже знал, но с новой целью – объединить вместе те отрывочные данные о сообщнике Калязиной, которые до этого собирались по отдельности. Вначале он имел информацию, что некий немолодой мужчина забирался на цистерну с молоком, чтобы подлить кислоту. Потом он получил информацию, что немолодой мужчина выполнял поручение Калязиной под видом страхового агента. Теперь, размышляя, он задался целью представить образ сообщника Калязиной. Все это можно описать такой схемой:

Э2 Э3

Разделы:Скорочтение — как читать быстрее | Java тренинги — работа на мобильном | Тест скорочтения — проверить скорость | Проговаривание слов и увеличение скорости чтения | Угол зрения — возможность научиться читать зиг-загом | Концентрация внимания — отключение посторонних шумов Медикаментозные усилители — как повысить концентрирующую способность мозга | Запоминание — Как читать, запоминать и не забывать | Курс скорочтения — для самых занятых | Статьи | Книги и программы для скачивания | Иностранный язык | Развитие памяти | Набор текстов десятью пальцами | Медикаментозное улучшение мозгов | Обратная связь

Минздрав хочет ввести электронные рецепты для наркотических медпрепаратов

Министерство здравоохранения Украины намерено внедрить электронную форму рецепта на наркотические и психотропные препараты (рецептурный бланк по форме №3).

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Соответствующий проект приказа ведомства о внесении изменений в правила выписывания лекарств и медизделий, порядок их отпуска из аптек, а также инструкция по хранению, учету и уничтожению рецептурных бланков обнародован на сайте Минздрава.

«Рецептурные бланки формы ф-1 та ф-3 могут также выписываться в форме электронного документа», — отмечается в тексте проекта новых правил.

Согласно пояснительной записке к проекту, внедрение электронной формы рецепта ф-3 повысит прозрачность и подконтрольность операций при назначении наркотических лексредств.

Проектом изменений в правила выписывания рецептов также предлагается закрепить норму, в соответствии с которой на одном рецептурном бланке ф-3 наркотические или психотропные препараты могут выписываться в объеме, достаточном для 10-дневного курса лечения.

Электронные рецепты на наркотические средства и психотропные вещества сохраняются также как и рецепты в бумажном виде в течение пяти лет, без учета текущего года.

Напомним, министерство здравоохранения назвало перечень бесплатных лекарств для украинцев, которые лечатся на стационаре.

Отмечается, что в этом году все больницы в первую очередь должны закупать лекарственные средства из Национального перечня. В перечень вошли 427 лекарств от распространенных болезней, наносящих наибольший вред здоровью людей.

Наказ МОЗ України від 18.04.18 р. № 735

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

18.04.2018 Київ № 735

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2018 р. за № 502/31954

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360

Відповідно до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби», Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», підпункту 10 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою запровадження електронної форми рецепта

1. Затвердити Зміни до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 783/11063, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 784/11064, що додаються.

4. Установити, що застосування рецептурних бланків № 1 (ф-1), форма яких наведена у додатку 1 до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, та які використовувались до дати набрання чинності цим наказом, дозволяється до їх повного використання. При використанні зазначених рецептурних бланків для рецептів на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, лікарем додатково ставиться штамп червоного кольору «Вартість підлягає відшкодуванню».

5. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р. Р.

Смотрите так же:  Приготовить земляную грушу

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В. о. Міністра У. Супрун

Т. в. о. Голови Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України О. М. Чаузов

Голова Держлікслужби Н. Я. Гудзь

Голова Державної
регуляторної служби України К. Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
18 квітня 2018 року № 735

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2018 р. за № 502/31954

Зміни
до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення

1) абзац перший пункту 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі — Рецепти) виписуються лікарями суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики (далі — суб’єкт господарювання), згідно із лікарськими спеціальностями, за якими провадиться медична практика відповідно до отриманої ліцензії, та відповідно до лікарських посад (далі — медичні працівники). Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах, безоплатно чи з доплатою або вартість яких підлягає державному відшкодуванню (повністю або частково), дозволяється виписувати медичним працівникам суб’єктів господарювання, які провадять медичну практику, за узгодженням зі структурними підрозділами охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.»;

2) абзац другий пункту 1.2 викласти в такій редакції:

«У разі якщо Рецепт був виписаний з порушенням цих Правил, керівник закладу охорони здоров’я або фізична особа — підприємець (далі — ФОП), що провадить господарську діяльність з медичної практики, зобов’язані забезпечити своєчасне виписування нового Рецепта для хворого.»;

3) пункт 1.4 викласти в такій редакції:

«1.4. Рецепти мають містити таку інформацію про заклад охорони здоров’я або ФОП: найменування закладу охорони здоров’я або прізвище, ім’я, по батькові ФОП, адресу, ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру / реєстраційний номер облікової картки платника податку або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), реквізити ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Рецепти засвідчуються підписом і особистою печаткою лікаря, а у випадках призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3) додатково — круглою печаткою суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з медичної практики.

Засвідчувати печаткою лікаря не заповнені та не підписані лікарем рецептурні бланки забороняється.

Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах, з доплатою чи безоплатно або вартість яких підлягає державному відшкодуванню, можуть містити відповідно до вимог законодавства додаткову інформацію, необхідну для виконання державних, регіональних або місцевих програм, або номер страхового поліса (за необхідності).»;

4) пункт 1.5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.6 — 1.22 вважати відповідно пунктами 1.5 — 1.21;

5) пункт 1.6 викласти у такій редакції:

«1.6. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів (додаток 2).

Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) виготовляються на папері рожевого кольору розміром 75 х 120 мм та мають наскрізну нумерацію. Контроль за їх обліком та використанням здійснюється відповідальною особою, яка призначається наказом керівника закладу охорони здоров’я.

Рецепти форми № 1 (ф-1) (крім випадків призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3)) можуть також виписуватись у формі електронного документа — електронного рецепта. Електронний рецепт створюється, зберігається та передається через інформаційну (інформаційно-телекомунікаційну) систему, доступ до якої надається уповноваженим особам суб’єкта господарювання, що здійснюють виписування електронного рецепта, та уповноваженим особам суб’єкта господарювання, що здійснюють відпуск лікарського засобу за електронним рецептом відповідно до вимог чинного законодавства у сфері електронного документообігу, електронного цифрового підпису та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Електронний рецепт виписується відповідно до пункту 1.1 цієї глави уповноваженою на те в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі суб’єкта господарювання особою і підписується електронним цифровим підписом з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа за допомогою надійного засобу електронного цифрового підпису.

Рецепт, створений комп’ютерним набором, який було роздруковано та підписано власноруч чи за допомогою факсиміле, не вважається електронним рецептом.

Суб’єкт господарювання самостійно приймає рішення про запровадження виписування електронних рецептів, крім випадків, коли вимоги щодо обов’язкового виписування електронного рецепта визначено законодавством.

Для виписування електронного рецепта суб’єкт господарювання вносить до бази даних інформаційної (інформаційно-телекомунікаційної) системи інформацію про лікаря та пацієнта, яка відповідає інформації, що зазначається на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1).

Електронний рецепт для пацієнта може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму, яка відтворює інформацію, що зазначається на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1).

Візуальною формою електронного рецепта є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприйняття його змісту людиною. Така форма не є Рецептом.

За згодою пацієнта суб’єкт господарювання може надавати йому додаткові послуги (сервіси), пов’язані із виписуванням електронного рецепта (повідомлення номера рецепта через засоби мобільного зв’язку, на електронну адресу тощо).»;

6) пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Забороняється нанесення на рецептурний бланк інформації (в тому числі рекламної), крім визначеної у пункті 1.4 цієї глави.»;

7) пункт 1.10 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі виявлення в електронному рецепті помилки такий електронний рецепт вважається недійсним та анулюється в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі особою, що виписала електронний рецепт, або іншою уповноваженою суб’єктом господарювання особою.»;

8) пункт 1.14 викласти у такій редакції:

«1.14. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку (додаток 4), що відпускаються на пільгових умовах, з доплатою чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, виписуються у 2 примірниках на рецептурному бланку № 1 (ф-1) (крім електронних рецептів).»;

9) у пункті 1.15 слова «виписуються» та «Рецепти» замінити відповідно словами «виписується» та «Рецепт».

1) у назві глави слово «Термін» замінити словом «Строк»;

2) пункт 3.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Строк дії електронного рецепта відповідає строку дії рецепта, виписаного на рецептурному бланку № 1 (ф-1).».

3. Додаток 1 до Правил викласти у новій редакції, що додається.

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції Т. М. Лясковський

Додаток 1
до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення